Những thách thức trong chương trình tiêm chủng tại khu vực Tây Nguyên- Việt Nam 

Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) được đưa vào Việt Nam năm 1981 dưới sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, sau đó áp dụng toàn quốc năm 1985. Chương trình TCMR cung cấp vắc-xin phòng chống 11 loại bệnh ...

Tìm hiểu về Căng thẳng và Lo âu của Nhân viên Y tế tại một Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới

Bác sĩ Phạm Ngọc Thanh, là bác sĩ nhi khoa và nhà tâm lý học lâm sàng làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã tham gia vào một số nghiên cứu trong thập kỷ qua tập trung vào sức khỏe tâm trí và hạnh phúc ...