Vietnam | Community health vaccinations | Binh Phuoc province - Nguyen Hoang Yen HỖ TRỢ NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ NGƯỜI BỆNH TẠI VIỆT NAM

CONNECT là một diễn đàn trang web mở được hợp tác nhằm mục đích chính là tăng cường năng lực kết nối của nhân viên y tế với nghiên cứu và xã hội. Nhân viên y tế thường làm việc trong các bối cảnh công việc khác nhau. Chúng ta có thể làm việc ở cộng đồng hoặc ở bệnh viện, chúng ta thường gặp thách thức và căng thẳng, điều này đòi hỏi chúng ta phải có phản ứng một cách chuẩn mực trên hai góc độ chuyên nghiệp và cá nhân trong tương tác với bệnh nhân, đồng nghiệp, người chăm sóc, quản lý và các thành viên cộng đồng. Diễn đàn này là không gian để chia sẻ các nguồn công cụ, trải nghiệm và các nguồn lực phát triển chuyên môn nhằm nâng cao vai trò quan trọng của bạn với tư cách là nhân viên y tế trong cộng đồng của bạn và trong bối cảnh nghiên cứu.

VN | Community health vaccinations | Binh Phuoc province - Nguyen Hoang Yen 

CONNECT is a collaborative open-access web forum aimed at strengthening the capacity of health and research workers connecting with research and society. Health workers based in various work contexts, either community or institutional based, often experience challenges and stress, requiring a myriad of professional and personal responses to interactions with patients, colleagues, carers, management and community members. This is a space for the sharing of resources, reflections, and professional development resources to enhance the critical role you as health and research workers play within your communities and in research contexts.

English

GIỚI THIỆU

Community engagement photoSự phát triển các chương trình tập huấn chuyên nghiệp dành cho nhân viên y tế (NVYT) tại Việt Nam càng phát triển trong những năm vừa qua.  Đó là vì sự công nhận về nhu cầu cần được hỗ trợ và phát triển mạnh các kỹ năng giao tiếp và kỹ năng mềm dành cho nhân viên y tế để họ tăng cường mối quan hệ giữa cá nhân với nhau, hỗ trợ người tham gia nghiên cứu, người bệnh và cộng đồng một cách hiệu quả, giảm sự căng thẳng trong công việc và hơn thế nữa cung ứng dịch vụ y tế chất lượng và có sự thấu cảm và cải thiện được sự hài lòng của người bệnh.

Một số nguồn tài liệu tập huấn và các bài viết trong phần này được biên tập và chia sẻ từ đội ngũ phòng Kết nối Khoa học với Công chúng của Đơn vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford.

Đơn vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford hay OUCRU – một phần của chương trình Wellcome tại châu Á – hướng tới tạo ra tác động tích cực và có ý nghĩa lên y tế toàn cầu thông qua việc phòng ngừa, chẩn đoán, và điều trị các bệnh truyền nhiễm, nâng cao năng lực khoa học trong khu vực cũng như tạo sự tác động đến các chính sách y tế trong khu vực và toàn cầu. Để có những nghiên cứu phù hợp và dễ tiếp cận với các cộng đồng mà OUCRU đang hoạt động, OUCRU có một số chương trình kết nối cộng đồng nhằm hướng đến tổ chức các hoạt động có tính sáng tạo và có sự tham gia của cộng đồng để xây dựng niềm tìn và thúc đẩy sự hiểu biết về khoa học y sinh tốt hơn và điều phối các đối thoại về khoa học và nghiên cứu lâm sàng.

Đội ngũ phòng Kết nối Khoa học Công chúng, Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU), tại Việt Nam đã biên soạn các tài liệu tập huấn và các bài báo trong nội dung này có sẵn tại đây, vì chúng tôi hỗ trợ cho các đối tác hợp tác nghiên cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới (BVBNĐ), thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại Đắk Lắk trong những thập niên qua. Chúng tôi rất hoan nghênh khi bạn có thể biên tập lại và sử dụng nguồn tài liệu này với sự ghi nhận bản quyền của chúng tôi. Các bài viết của các tác giả khác được trích tham khảo và chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ trực tiếp với các tác giả nếu bạn muốn tái bản.

 

INTRODUCTION

Professional development training for healthcare workers in Vietnam has grown over the past few years. This is due to a recognition of the need to support and strengthen strong communication and soft skills for healthcare workers to enable them to enhance interpersonal relationships, effectively assist research participants, patients and communities, reduce work related stress, and thus provide compassionate and quality health services and improved patient satisfaction.

The training resources and articles within this section have been brought together by the Public and Community Engagement (PCE) team of the Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU), Vietnam.

Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU) – part of the Wellcome Programme in Asia – aims to have a positive and significant impact on global health through the prevention, diagnosis and treatment of infectious diseases, building scientific capacity in the region, and by influencing regional and global public health policy.  In order to make research relevant and accessible to the communities in which OUCRU works, OUCRU has a varied public engagement programme which aims to organise creative and participatory events with the public to build trust and promote better understanding of biomedical science, and to facilitate dialogue about science and clinical research. 

Many of the resources available here have been developed by the OUCRU-PCE team as they have supported research partners at the Hospital for Tropical Diseases, HCMC and Centre for Disease Control Dak Lak province over the past decade. We are very happy for you to reproduce and use them, with acknowledgement of our authorship.  Articles written by other authors are referenced and we encourage you to contact authors directly if you wish to republish them.