These resources and tools have been developed with a focus on a variety of areas relevant to healthcare workers including: supporting patients (both in-patient and once discharged home), ethics in practice, medical social work skills, community healthcare worker skills, science engagement, health messaging and support for carers.   

Nguồn tài liệu và công cụ được thiết kế với sự tập trung một số lĩnh vực có liên quan đến nhân viên y tế bao gồm: hỗ trợ người bệnh (cả người bệnh nội trú và khi họ xuất viện về nhà), đạo đức nghiên cứu trong thực tiễn, kỹ năng công tác xã hội bệnh viện, kỹ năng cho nhân viên y tế cộng đồng, kết nối khoa học và thông tin sức khỏe và hỗ trợ cho thân nhân người bệnh

Hỗ Trợ Người Bệnh | Supporting Patients

‘Dự án Cuộc Sống Sau Xuất Viện’ | ‘Beyond the Hospital Project’
Giáo dục sức khỏe cho người bệnh lúc nhập và xuất viện | Health education on admission and discharge from hospital
Cách giảm căng thẳng cho thân nhân người bệnh | Reducing stress for relatives of a patient
Nghệ thuật trị liệu | Art therapy

Kỹ năng Tâm lý Xã hội Cơ bản –Tài liệu hướng dẫn cách ứng phó với Covid-19 l Basic Psychosocial Skills-A Guide for Covid-19 Responders

Quy Tắc Đạo Đức | Ethics in Practice

Nền tảng Đạo đức trong Nghiên cứu Y khoa | Foundations of Ethics in Medical Research

Chương Trình Café Khoa Học | Science Cafes

Công Tác Xã Hội Bệnh Viện | Medical Social Work

Ứng dụng phương pháp CTXH với nhóm: hỗ trợ thân nhân người bệnh giảm căng thẳng và lo âu  | Supporting caregivers to reduce their stress and anxiety
Kỹ năng lắng nghe trong công tác xã hội | Listening skills in social work
Kỹ năng kiềm chế cảm xúc | Coping with Emotions
Kỹ năng quan sát | Observation skills
Kỹ năng giải quyết xung đột, mâu thuẫn | Conflict resolution skills
Kỹ năng điều phối nhóm | Facilitation skills
Kỹ năng quản lý nhóm | Group management skills
Kỹ năng đặt câu hỏi | Questioning skills

Nhân Viên Y Tế Cộng Đồng | Community Healthcare workers

Kỹ năng kết nối cộng đồng | Community engagement skills
Kỹ năng trình bày | Presentation skills
Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe (TTGSK) : cách viết và trình bày thông tin  sức khỏe, đặc biệt là cho cộng đồng | Health education and communication (HEC): writing and presenting health information specifically for communities
Kỹ năng tập huấn cho tập huấn viên | Training of Trainers for Community Healthcare Workers

Trò Chuyện Sức Khỏe Cùng Thân Nhân Người Bệnh | Health Talks for Carers

Những công cụ truyền thông sức khỏe | Health Messaging Tools

Làm thế nào tăng cường hệ thống miễn nhiễm của bạn tranh in lớn l How to boost your immune system poster

Ứng phó với stress trong đại dịch Covid-19 (Người lớn) l Coping with stress during the Covid-19 outbreak (Adults)

Ứng phó với stress trong đại dịch Covid-19 (Trẻ em) l Coping with stress during the Covid-19 outbreak (Children)


Top of page

HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH | SUPPORTING PATIENTS

Người bệnh với căn bệnh truyền nhiễm nặng như nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương: viêm màng não do vi khuẩn hoặc nấm, viêm màng não lao có thể xuất viện với một số di chứng như khiếm thính và khiếm thị, khó khăn trong vận động và các vấn đề về nhận thức. Trước khi xuất viện, người bệnh và thân nhân người bệnh cần nhận thông tin về cách chăm sóc tại nhà để giúp họ được phục hồi tại cộng đồng. Thông tin này rất quan trọng trong việc xác định kết quả sức khỏe lâu dài.

 Patients with serious infectious illnesses such as central nervous system infections like bacterial or fungal meningitis, tuburculous meningitis, may be discharged with lasting sequelae such as hearing and vision problems, mobility and cognitive issues. Before discharge, the patients and their carers need information about home care to help them continue their recovery in the community. This information is critical in determining long-term health outcomes.

Phiên gặp giữa bác sĩ và người chăm sóc, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, Thành phố Hồ Chí Minh
Ảnh: Trần Minh Hiển - Phòng Kết nối Khoa học với Công chúng OUCRU, Việt Nam 


Top of page

 ‘Dự án Cuộc Sống Sau Xuất Viện’- hỗ trợ người bệnh sau xuất viện (OUCRU) | ‘Beyond the Hospital Project’ – supporting patients post-discharge (OUCRU) 

 

Người bệnh học cách tập đi lại với sự giúp đỡ của vợ
Ảnh: Annabelle Audier – Phòng Kết nối Khoa học với Công chúng OUCRU, Việt Nam

‘Cuộc sống sau xuất viện’ là một dự án kết nối với công chúng trong 22 tháng, được sự tài trợ của Tổ chức Kết nối Quốc tế Wellcome Trust trong các năm 2014-2016 và được thực hiện bởi sự hợp tác giữa OUCRU và Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Việt Nam dưới sự hướng dẫn của các nghiên cứu viên chính Thạc sĩ Annabelle Audier, Giáo sư Jeremy Day và Tiến sĩ Mary Chambers và Tiến sĩ, Bác sĩ Hồ Đặng Trung Nghĩa, đã thực hiện nhiều thử nghiệm lâm sàng để điều trị bệnh nhiễm trùng hệ thần kinh như viêm màng não do vi khuẩn, lao hay do nấm. Các bệnh này có tỷ lệ tử vong khá cao  và nghiên cứu tập trung vào việc ‘cứu sống’ người bệnh qua nhiều phương cách điều trị hữu hiệu. Tuy nhiên, khi càng nhiều người được cứu sống  và càng nhiều người sống với di chứng, chúng ta cần hiểu tác động của bệnh tật trên đời sống của người bệnh và gia đình, để họ được chuẩn bị chu đáo trước khi xuất viện.Tiếp tục chăm sóc’ và phục hồi sớm là những yếu tố then chốt.

Vì nhận thức rằng người bệnh cần thêm thông tin trước khi xuất viện để giúp họ hồi phục tại cộng đồng, Dự án Cuộc sống sau xuất viện đã xác định những nhu cầu thông tin cho người bệnh và gia đình và đã thực hiện một số hoạt động tương tác như kịch tương tác, chụp ảnh và hội thảo để nâng cao nhận thức về các thách thức của người bệnh và nhân viên y tế để cung cấp những kỹ năng (vật lý trị liệu, thấu cảm, giao tiếp) cho nhân viên y tế và kỹ năng ứng phó cho người bệnh và thân nhân người bệnh. Những đoạn phim trong một số khóa tập huấn, cũng như những tài liệu giáo dục sức khỏe trực quan sinh động đã được xây dựng để chia sẻ những chiến lược ứng phó, những lời khuyên về kiến thức bệnh lý và sức khỏe tinh thần, cũng như những hướng dẫn dịch vụ cho người khiếm khuyết do nhiễm trùng não.

Tài liệu hỗ trợ người bệnh và thân nhân sau khi xuất viện:

  1. Cách ứng phó với những thay đổi cảm xúc sau một nhiễm trùng trên não 
  2. Câu chuyện bệnh nhân – Một câu chuyện minh họa về hành trình hồi phục sức khỏe của người bệnh
  3. Danh mục các trung tâm Vật lý trị liệu khu vực phía Nam, Việt Nam dành cho bệnh nhân cần hỗ trợ sau xuất viện
  4. Thông tin cần thiết cho Người Khuyết Tật tại khu vực phía Nam, Việt Nam
  5. Lao màng não

Một số phim được xây dựng với sự hợp tác của người bệnh khi họ đã xuất viện và đang trong quá trình hồi phục sức khỏe tại nhà. Những phim này cung cấp cái nhìn sâu sắc về kinh nghiệm của một số người bệnh liên quan đến dự án


Top of page

Giáo dục sức khỏe cho người bệnh lúc nhập và xuất viện | Health education on admission and discharge from hospital

Kế hoạch xuất viện cho người bệnh trước đây chưa được ưu tiên hoặc được lồng ghép khi mà nhân viên y tế cung cấp và hướng dẫn người bệnh tuân thủ uống thuốc hoặc những vấn đề theo dõi Tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới,Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam. Với những dẫn chứng từ dự án “Cuộc sống Sau xuất viện” cho thấy rằng việc cung cấp thông tin một cách rõ ràng và thực tế có thể hỗ trợ cho việc xuất viện và những trải nghiệm của người bệnh và thân nhân người bệnh.

Bác sĩ Phạm Ngọc Thanh đã biên soạn tài liệu này để hỗ trợ các điều dưỡng ở khoa Hồi Sức Tích Cực và Chống Độc để đảm bảo rằng vai trò của họ một cách rõ ràng trong tiến trình xuất viện và những thông tin cần thiết cho người bệnh và gia đình họ.   

Thông tin cho người chăm sóc lúc vào và ra viện tại khoa Hồi sức. 

Điều dưỡng hỗ trợ người bệnh tập Vật lý trị liệu tại BVBNĐ
Ảnh: Annabelle Audier –  Phòng Kết nối Khoa học với Công chúng OUCRU, Việt Nam


Top of page

Cách giảm căng thẳng cho thân nhân người bệnh | Reducing stress for relatives of a patient  

Chăm sóc một người thân đang nằm viện, đặc biệt là người  bệnh nặng đang được điều trị trong khoa Hồi Sức Tích Cực và Chống Độc trong thời gian lâu dài là một gánh nặng cho gia đình. Ngoài việc lo âu về tình trạng sức khỏe của người bệnh, người chăm sóc còn lo âu về chi phí điều trị, về việc phải ngưng việc đã ảnh hưởng đến mức thu nhập của gia đình. Trong bối cảnh Châu Á, người thân được yêu cầu ở lại bệnh viện để cho ăn, vệ sinh và chăm sóc cho người bệnh. Chính vì thế đó cũng là gánh nặng cho người thân chăm sóc người bệnh tại bệnh viện, thân nhân người bệnh phải bỏ việc và các trách nhiệm khác cho những thành viên trong gia đình tại nhà.

Tờ rơi thông tin sức khỏe dưới đây giúp người chăm sóc hiểu về những dấu hiệu căng thẳng trong cơ thể mà họ có thể đối mặt, cũng như vài phương pháp để giúp người chăm sóc giữ gìn sức khỏe bản thân và hợp tác tốt với nhân viên y tế để hỗ trợ người bệnh.

Bài đọc có thể tham khảo thêm tại link sau


Top of page

Nghệ thuật trị liệu | Art therapy

Nghệ thuật trị liệu: Cảm nhận cách hỗ trợ thân nhân người bệnh nặng giảm căng thẳng và lo lắng tại Việt Nam (pdf)

Phần 1 Bài đọc có thể tham khảo thêm tại link sau
Phần 2: Bài đọc có thể tham khảo thêm tại link sau 

Top of page 

Kỹ năng Tâm lý Xã hội Cơ bản –Tài liệu hướng dẫn cách ứng phó với Covid-19 

Tài liệu có minh họa này được Nhóm Tham khảo Ủy ban Thường Vụ Liên cơ quan về Sức Khỏe Tinh thần và Hỗ trợ Tâm lý Xã hội trong các Tình huống Khẩn cấp thực hiện , với mục tiêu xây dựng những kỹ năng tâm lý xã hội cơ bản cho mọi người đang ứng phó với COVID-19. Có khoảng  200 người sống sót khi trải qua COVID-19 cũng như những người đã ứng phó khẩn cấp với  COVID-19 trong 24 quốc gia đã tham gia vào một cuộc khảo sát để giúp soạn thảo tài liệu hướng dẫn này. Nhiều nước trên thế giới đã chuyển ngữ tài liệu này qua nhiều ngôn ngữ, và gần đây, nhóm Kết Nối với Công chúng và Cộng đồng thuộc Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng của Đại học Oxford, TP. Hồ Chí Minh, đã chuyển ngữ sang tiếng Việt. Chúng tôi hy vọng bản Việt ngữ này sẽ giúp người Việt Nam cách lồng ghép sự hỗ trợ tâm lý xã hội vào trong cách ứng phó với COVID-19 hằng ngày và cách mang đến sự an lành cho những người họ tiếp cận trong đại dịch COVID-19. pdf

 

 

 

Top of page

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC | ETHICS IN PRACTICE

Nghiên cứu y sinh học đã có những bước tiến triển ấn tượng trong thế kỷ qua để cứu sống con người với những loại thuốc mới, vắc-xin và các thiết bị y khoa tân tiến. Nhưng có nhiều thảm kịch xảy ra trong lịch sử nghiên cứu liên quan đến con người. Mục tiêu chính của nghiên cứu lâm sàng là tìm ra những kiến thức hữu ích về phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị, nguyên nhân sinh bệnh học và tăng cường hiểu biết thêm về sinh học của con người. Thật không may, trong quá khứ, việc tìm hiểu về đối tượng con người trong nghiên cứu lâm sàng xảy ra bằng cách đặt con người vào một số nguy cơ vì lợi ích của người khác. Xây dựng các quy định đạo đức chặt chẽ cho các nghiên cứu lâm sàng nhằm giảm thiểu khả năng lợi dụng bằng cách đảm bảo các đối tượng tham gia nghiên cứu được ứng xử tôn trọng vì họ góp phần mang lợi ích cho xã hội. Phim này được Giáo sư Trần Tịnh Hiền (OUCRU) trình bày về cơ bản lịch sử và sự phát triển của các quy định này.

Biomedical research has made impressive steps over the past century to save human lives with new drugs, vaccines and medical devices. But there have been many tragedies throughout the history of research involving human subjects.  Key objectives of clinical research is to generate useful knowledge about the prophylactic, diagnostic, therapeutic, etiology and pathogenesis of disease and to increase understanding of human biology. Unfortunately, in the past exploitation of human subjects in clinical research occurred by placing some people at risk for the good of others. The development of strict ethical regulations for clinical research aims to minimize the possibility of exploitation by ensuring research subjects are treated with respect while they contribute to social good.  The video presentation by Professor Tran Tinh Hien (OUCRU) presents the historical basis and evolution of these regulations.


Top of page

Tóm tắt bài trình bày: Nền tảng Đạo đức trong Nghiên cứu Y khoa

Giáo sư Trần Tịnh Hiền (OUCRU)
Có nhiều thảm kịch xảy ra trong lịch sử nghiên cứu trên con người. Mỗi giai đoạn có thảm kịch xảy ra đã được tiếp nối bởi việc hình thành một số quy tắc đạo đức để bảo vệ con người trong các nghiên cứu lâm sàng. Đầu tiên có bộ luật Nuremberg năm 1947.
Năm 1964, Hội Y khoa Thế giới đã thành lập và đề xuất các hướng dẫn cho các bác sĩ y khoa trong nghiên cứu y học liên quan đến con người, được biết đến là  tuyên bố Helsinki. Năm 1979, báo cáo Belmont đã tóm tắt các nguyên tắc đạo đức cơ bản là tôn trọng cá nhân, lợi ích và công bằng.
Hội nghị Quốc tế về sự Hòa hợp – Thực hành tốt Lâm sàng đã được công bố năm 1996 để hướng dẫn các nhà nghiên cứu về cách thiết kế, thực hiện và báo cáo các nghiên cứu lâm sàng với sự người gia của con người.


Top of page

CAFÉ KHOA HOC | SCIENCE CAFES

“Cafe khoa học” là một trong các phương pháp kết nối để tạo cơ hội cho những sinh viên, nhà khoa học hay nhân viên y tế có thể vừa thưởng thức một tách café hay uống nhẹ để trò chuyện và bàn luận với nhau về các chủ đề khoa học ngoài môi trường hội thảo khoa học mang tính hàn lâm. Đây là một diễn đàn mà những người tham dự có thể trò chuyện để hiểu sâu hơn về một số câu hỏi mà chưa nhìn nhận và chia sẻ các ý tưởng về vấn đề y sinh học mới nhất hoặc nổi trội nhất. Một buổi “Cafe khoa học” sẽ tạo một không khí thân mật, trong đó mọi người sẽ cảm thấy thật sự muốn chia sẻ và đặt câu hỏi. “

OUCRU bắt đầu hoạt động Café Khoa học từ năm 2011 với sự hợp tác Đoàn Thanh niên tại các trường đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam để cung cấp cho sinh viên những diễn đàn thảo luận trực tiếp về khoa học hiện đại và vấn đề liên quan đến sức khỏe. Từ năm 2013-2015, OUCRU phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới tổ chức một chuỗi hội thảo “Café khoa học” cho các bác sĩ trẻ để có giải pháp cho những vấn đề liên quan đến những bác sĩ vừa mới tốt nghiệp. Những hoạt động đó tạo cơ hội cho bác sĩ trẻ nâng cao kỹ năng giao tiếp và trình bày để cải thiện kiến thức và năng lực của họ khi thực hiện nghiên cứu khoa học trong tương lai.

Một số  phim dưới đây là một chủ đề được trình bày tại Café Khoa học tập trung những vấn đề dành cho các bác sĩ trẻ.

‘Science Cafés’ are a method of engagement that facilitate opportunities for the students, scientists and healthcare workers to engage in conversations and debates about scientific topics outside of the usual academic settings – over a cup of coffee or a soft drink. It is a forum for people to get insights into questions they may otherwise not consider, and to share their ideas about the latest or the most burning biomedical matter. A “Science cafe” fosters a friendly atmosphere in which everyone feels free to question and offer their ideas.

OUCRU started the Vietnamese Science Café movement (Café Khoa Học) in 2011 in partnership with the Youth Unions in local universities in Ho Chi Minh City, Viet Nam to provide students with a forum for lively discussion about modern science and health related issues. Further Science Café forums were conducted with junior doctors at the Hospital for Tropical Diseases (2013-2015, HCMC) addressing relevant issues for newly graduated doctors. These provided an opportunity for junior doctors to enhance their communication and presentation skills, to improve their knowledge and their capacity to conduct research in the future. 

This series of videos is one topic area presented by the Science Cafes focusing on issues for young doctors.  

Cafe Khoa học: Làm thế nào để trở thành một bác sĩ hạnh phúc (2014)

    

                                            Phan 1                                                                                                        Phan 2

    

                                            Phan 3                                                                                                      Phan 4


Top of page

CÔNG TÁC XÃ HỘI BỆNH VIỆN | MEDICAL SOCIAL WORK

Chương trình Kết nối Y tế và Cộng đồng, OUCRU hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn kiến thức và các kỹ năng Công tác xã hội bệnh viện tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới thông qua các khóa tập huấn thường xuyên và tư vấn, hướng dẫn để họ có thể kết nối và hỗ trợ người bệnh và thân nhân người bệnh một cách hiệu quả.

The OUCRU Healthcare Engagement Programme (HEP) has enhanced the knowledge and skills of the medical social work department at the Hospital for Tropical Diseases (HCMC) by offering regular training and mentoring to enable them to support and effectively engage with patients and their caregivers.  

Tập huấn cho nhân viên y tế với chủ đề: Nhu cầu và lo lắng của người bệnh
Ảnh: Trần Minh Hiển - Phòng Kết nối Khoa học với Công chúng OUCRU, Việt Nam 


Top of page

Ứng dụng phương pháp CTXH với nhóm: hỗ trợ thân nhân người bệnh giảm căng thẳng và lo âu | Supporting caregivers to reduce their stress and anxiety

Công tác xã hội với nhóm là một phương pháp của Công tác xã hội được sử dụng để hỗ trợ các cá nhân trong một nhóm nhỏ. Trong bối cảnh bệnh viện, thành viên trong một nhóm gồm thân nhân của những người bệnh nặng có thể chia sẻ được cảm cảm xúc của mình và tương tác với thành viên khác có những kinh nghiệm tương tự như mình. Thân nhân có thể học hỏi từ thành viên nhóm làm thế nào để quản lý căng thẳng, hiểu hơn về hoàn cảnh của thành viên khác trong nhóm và hỗ trợ lẫn nhau. Đây là một cách tiếp cận mới trong bệnh viện BNĐ tại Hồ Chí Minh kết nối các thân nhân người bệnh với nhau, giúp họ giảm đi căng thẳng và lo âu trong thời gian chăm sóc người bệnh tại bệnh viện.

Bài đọc có thể tham khảo thêm tại link sau

CTXH nhóm: hỗ trợ thân nhân giảm căng thẳng và lo âu (pdf)


Top of page

Kỹ năng lắng nghe trong công tác xã hội | Listening skills in social work

Một trong những kỹ năng quan trọng của nhân viên CTXH bệnh viện là kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và giao tiếp với người bệnh một cách rõ ràng. Năng lực để  lắng nghe tốt giúp nhân viên xã hội làm việc có hiệu quả với người bệnh. Người bệnh cần được lắng nghe không chỉ nhu cầu, mà còn lắng nghe cảm xúc, họ cần được chia sẻ và thấu hiểu về hoàn cảnh của mình từ nhân viên y tế, nhân viên xã hội. Dựa vào sự lắng nghe, cảm nhận, quan sát ngôn ngữ có lời và không lời của người bệnh, thân nhân từ đó nhân viên CTXH có những phản hồi phù hợp, tích cực.

Bài đọc có thể tham khảo thêm tại link sau

Kỹ năng lắng nghe trong công tác xã hội (pdf)


Top of page

Kỹ năng kiềm chế cảm xúc | Coping with Emotions

Nhân viên CTXH có vai trò và nhiệm vụ hỗ trợ người bệnh/thân nhân tiếp cận các dịch vụ xã hội cũng như hỗ trợ họ về mặt tâm lý, thể chất.  Tuy nhiên, mỗi nhân viên CTXH đều có những tính cách riêng, kinh nghiệm và văn hóa khác nhau, tất cả những yếu tố đó đều ảnh hưởng đến cách mà mình cảm nhận về người bệnh và cách mà họ phản ứng ngược lại với họ. Khi chúng ta lắng nghe hoàn cảnh và những khó khăn của người bệnh và thân nhân người bệnh, điều này cũng có những chuyển hóa cảm xúc đến nhân viên CTXH. Nếu nhân viên CTXH được hiểu, nhìn nhận và chấp nhận cảm xúc đó sẽ giúp họ biết cách kiểm soát cảm xúc trước một tình huống khó khăn khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Bài đọc có thể tham khảo thêm tại link sau

Kỹ năng kiềm chế cảm xúc (pdf)


Top of page

Kỹ năng quan sát | Observation skills

Kỹ năng quan sát giúp nhân viên CTXH nhìn vào tổng quan về những hành động đang diễn ra khi trao đổi cùng người bệnh/ thân nhân cần được hỗ trợ.  Kỹ năng quan sát còn hỗ trợ cá nhân kiên nhẫn với những giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ,  là chú ý đến những đặc điểm của người, để hiểu tâm ý và hoàn cảnh của đối tượng. Cải thiện kỹ năng quan sát nâng cao năng lực cho nhân viên CTXH giao tiếp rõ ràng và thấu cảm với người bệnh để có những cách phản hồi phù hợp và chính xác để có kết quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Bài đọc có thể tham khảo thêm tại link sau

Kỹ năng quan sát (pdf)


Top of page

Kỹ năng giải quyết xung đột, mâu thuẫn  | Conflict resolution skills

Mâu thuẫn có thể xuất hiện từ quá trình bên trong nhóm từ sự không hoàn thiện, mơ hồ hay giao tiếp không rõ ràng, khác nhau về nhân cách và thế giới quan, giá trị quan.  Mâu thuẫn cũng có thể là hậu quả của cơ cấu nhóm, là do kích cỡ, và sự không rõ ràng về vai trò của nhóm. Vì thế, vai trò nhân viên CTXH trong việc điều phối các hoạt động nhóm cần phải nhận diện được những dấu hiệu có sự xung đột hoặc mâu thuẫn nhóm đang hoặc sẽ xảy ra cũng như tìm những cách để giải quyết mâu thuẫn nhóm.

Bài đọc có thể tham khảo thêm tại link sau

Kỹ năng giải quyết xung đột, mâu thuẫn (pdf)


Top of page

Kỹ năng điều phối nhóm | Facilitation skills

Kỹ năng điều phối nhóm giúp nhân viên CTXH có thể khuyến khích, kết nối người bệnh hay thân nhân người bệnh để chia sẻ ý kiến, các nguồn tài nguyên, các quan điểm và kích thích suy nghĩ một cách tư duy để thành viên tham gia có thể xác định được nhu cầu. Các nhu cầu đó được xác định là khi những giải pháp được thể hiện và có hiệu quả để đáp ứng những nhu cầu đó một cách phù hợp trong nhóm. 

Bài đọc có thể tham khảo thêm tại link sau

Kỹ năng điều phối nhóm (pdf)


Top of page

Kỹ năng quản lý nhóm | Group management skills

Nhiệm vụ của người điều phối nhóm sẽ hiểu được bản chất của nhóm mà mình đang làm việc để giúp người điều phối có phần chuẩn bị và thiết kế những nội dung phù hợp và có những can thiệp khi cần. Để làm được điều đó, người điều phối cần nhận rõ nhu cầu, vai trò và mục tiêu của một số thành viên trong nhóm, nhóm lớn, nhóm năng động và cách mà nhóm vận hành. Nhân viên CTXH hiểu về cách quản lý nhóm hiệu quả sẽ hỗ trợ họ trong khi làm việc với nhóm người bệnh hay nhóm thân nhân người bệnh để có thể đánh giá được nhu cầu cần thiết và hỗ trợ họ kịp thời về mặt tâm lý hay xã hội.  

Bài đọc có thể tham khảo thêm tại link sau

Kỹ năng quản lý nhóm (pdf)


Top of page

Kỹ năng đặt câu hỏi | Questioning skills

Sức mạnh đặt câu hỏi thúc đẩy nhân viên CTXH tập trung vào vấn đề chính bằng việc hỏi các câu hỏi thích hợp. Những kỹ năng đặt câu hỏi bổ sung năng lực nhân viên công tác xã hội trong khi quản lý ca hay điều phối nhóm và quản lý nhóm.

Bài đọc có thể tham khảo thêm tại link sau

Kỹ năng đặt câu hỏi (pdf)


Top of page

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ CỘNG ĐỒNG | COMMUNITY HEALTHCARE WORKERS

Chương trình Kết nối Y tế và Cộng đồng, OUCRU cũng tổ chức các khóa tập huấn để hỗ trợ nhân viên y tế cộng đồng đang làm việc tại cộng đồng vùng sâu để nâng cao kỹ năng giao tiếp và các kiến thức về nghiên cứu, sức khỏe cộng đồng  mà cụ thể là các chương trình tiêm chủng mở rộng.

The OUCRU Healthcare Engagement Programme also conducted training to support community healthcare workers who are working in remote communities to enhance their communications skills and knowledge about research and public health, in particular about the expanded programme for immunization (EPI).

 

NVYT cộng đồng chia sẻ thảo luận nhóm trong buổi  tập huấn<
Ảnh: Trần Minh Hiển  Phòng Kết nối Khoa học với Công chúng OUCRU, Việt Nam


Top of page

Kỹ năng kết nối cộng đồng | Community engagement skills

Nhân viên y tế bao gồm nhân viên y tế cộng đồng tại các tỉnh hoặc huyện hoặc cộng tác viên y tế thôn bản cần biết kỹ năng về cách hội nhập cộng đồng và giao tiếp cộng đồng một cách hiệu quả. Điều này đòi hỏi cần sự hiểu biết về văn hóa, bối cảnh cộng đồng  tại mỗi vùng miền khác nhau; và chọn những cách giao tiếp phù hợp khi giao tiếp với mỗi cộng đồng. Hơn thế nữa, nhân viên y tế cộng đồng cũng cần tôn trọng giá trị, niềm tin, tín ngưỡng và phong tục tập quán của cộng đồng và  biết khen và chấp nhận sự khác biệt của đồng mà không chỉ trích. Những nhân tố đó sẽ đóng góp  nhân viên y tế cộng đồng  làm việc hiệu quả thông qua  tạo mối quan hệ và tăng niềm tin của người dân trong cộng đồng.

Bài đọc có thể tham khảo thêm tại link sau

Kỹ năng kết nối cộng đồng (pdf)

 

Tập huấn cho nhân viên y tế với chủ đề Kết nối cộng đồng
Ảnh: Trần Minh Hiển - Phòng Kết nối Khoa học với Công chúng OUCRU, Việt Nam 

 


 Top of page

Kỹ năng trình bày | Presentation skills

Kỹ năng trình bày tốt thúc đẩy nhân viên y tế cộng đồng tự tin và giải thích các thông điệp sức khỏe đến người dân một cách rõ ràng và đáp ứng nhu cầu và tính linh hoạt khi cần thiết. Nhân viên y tế cần có kỹ năng trình bày gắn gọn, tập trung và có thể đáp ứng một nhu cầu thông tin cụ thể để cung cấp thông tin một cách dễ hiểu về tiêm chủng và tư vấn sức khỏe cho người dân nói với các ngôn ngữ khác nhau hoặc có những hiểu biết về sức khỏe còn hạn chế. Những kỹ năng này hỗ nhân viên y tế cộng đồng cải thiện khả năng truyền thông trong các tình huống khó xử và những thách thức trong lĩnh vực này.

Bài đọc có thể tham khảo thêm tại link sau

Kỹ năng trình bày (pdf)


Top of page

Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe (TTGSK) : cách viết và trình bày thông tin  sức khỏe, đặc biệt là cho cộng đồng | Health education and communication (HEC): writing and presenting health information specifically for communities)

Tại Đắk Lắk, khu vực Tây Nguyên Việt Nam, các nhân viên y tế cộng đồng thường xuyên chịu trách nhiệm về việc tổ chức các buổi truyền thông giáo dục sức khỏe trực tiếp hay gián tiếp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của vắc-xin và chương trình tiêm chủng mở rộng. Họ cần truyền thông thông qua các phương pháp trực tiếp hay gián tiếp.  Tập huấn này được thiết kế để hỗ trợ nhân viên y tế cộng đồng có kỹ năng viết bản tin, trình bày để chia sẻ các thông tin sức khỏe hiệu quả đến cộng đồng.

 Bài đọc có thể tham khảo thêm tại link sau


Top of page

Kỹ năng tập huấn cho tập huấn viên | Training of Trainers for Community Healthcare Workers

Nhân viên y tế cộng đồng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho các tuyến dưới như xã hay buôn thôn để chia sẻ về các kiến thức chuyên môn về y tế công cộng cũng như tiêm chủng mở rộng. Nguồn tài liệu dưới đây được thiết kế để hỗ trợ theo tiến trình, cụ thể liên quan đến  cách học của người lớn, cách thiết kế một bài giảng, các phương pháp có sự tham gia của người học cũng như các kỹ năng điều phối lớp học dành cho nhân viên y tế cộng đồng.

Bài đọc có thể tham khảo thêm tại link sau


Top of page

TRÒ CHUYỆN SỨC KHỎE VỚI THÂN NHÂN NGƯỜI BỆNH | HEALTH TALKS FOR CARERS

Trò chuyện sức khỏe tại bênh viện là phương pháp chung về giáo dục sức khỏe. Các bác sĩ và điều dưỡng cung cấp thông tin cho người bệnh hay thân nhân người bệnh tại các khoa của bệnh viện. Đội ngũ  nhân viên Phòng Kết nối Khoa học và Công chúng tại OUCRU cùng với nhân viên y tế thiết kế một chương trình trò chuyện sức khỏe với công chúng thường xuyên tại BVBNĐ. Thông qua cuộc khảo sát và phỏng vấn, chúng tôi nhằm hiểu về về nhu cầu và bối cảnh của người bệnh cũng như cộng đồng của họ và xây dựng thông điệp liên quan đến các vấn đề sức khỏe cụ thể của họ. Trò chuyện sức khỏe được tổ chức tại khu vực công cộng của bệnh viện. Buổi trò chuyện thường ngắn và vui tươi với những ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu và trình bày minh họa hình ảnh (bằng giấy khổ lớn hay powerpoint). Các diễn giả thường tạo không gian thân thiện và khuyến khích người tham gia đặt các câu hỏi và trả lời các phản hồi.

Bài đọc có thể tham khảo thêm tại link sau

Thân nhân người bệnh đang đánh giá cảm xúc
Ảnh: Phòng Kết nối Khoa học với Công chúng OUCRU, Việt Nam


Những công cụ truyền thông sức khỏe l Health Messaging Tools

Sân khấu cộng đồng: Truyền thông sức khoẻ ở tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Ảnh: Phòng Kết nối Khoa học với Công chúng OUCRU, Việt Nam 

Những công cụ này được hình thành để hỗ trợ sự kết nối cộng đồng và phổ biến những thông tin chính xác và dễ tiếp cận về sức khỏe. Các công cụ này được hình thành bởi nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm OUCRU. Bạn cứ tự nhiên sử dụng và sao chép những tài liệu này – điều quan trọng là nhìn nhận nguồn gốc tác giả khi làm như thế.

These tools have been developed to support community engagement and the dissemination of accurate and accessible health messages. They have been developed by different organisations which need to be acknowledged when utilizing these resources.

  1. Làm thế nào tăng cường hệ thống miễn nhiễm của bạn tranh in lớn
  2. Ứng phó với stress trong đại dịch Covid-19 (Người lớn)
  3. Ứng phó với stress trong đại dịch Covid-19 (Trẻ em)