NHÓM BIÊN SOẠN:

Bác sĩ Phạm Ngọc Thanh
Thạc sĩ Nguyễn Bích Phương

Phòng Kết Nối Khoa Học với Công chúng, Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU), Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thông tin liên hệ: publicengagement@oucru.org 

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TẬP HUẤN 

Kỹ năng thông báo tin xấu vô cùng cần thiết trong việc chăm sóc, khám chữa bệnh. Việc sử dụng kỹ năng này một cách hiệu quả sẽ giúp người bệnh và thân nhân có thể lắng nghe, chấp nhận những thông tin về bệnh trở nặng. Đồng thời, họ sẽ cảm nhận được sự chia sẻ chân thành từ nhân viên y tế thông qua khả năng giao tiếp, ứng xử khéo léo.

Sau tập huấn, người học sẽ:

  • Nắm được khái niệm về Tin xấu trong y khoa và những rào cản khiến cho việc thông báo tin xấu trở nên khó khăn hơn.
  • Nắm được tiến trình cảm xúc của người bệnh & thân nhân khi nhận được tin xấu.
  • Nắm được mô hình SPIKE và cách ứng dụng trong việc giao tiếp với người bệnh và thân nhân.

2. CẤU TRÚC TẬP HUẤN & THỜI GIAN TẬP HUẤN:

Tổng thời lượng: 120 phút

Phần Nội dung Phương pháp Thời lượng
1 Khởi động
Làm bài khảo sát trước tập huấn
Hoạt động nhóm
Phiếu Khảo sát
20 phút
2 Tìm hiểu khái niệm Tin xấu và Tin xấu trong y khoa Bài trình bày có tương tác 20 phút
3 Phân tích những trải nghiệm của người bệnh khi nhận được tin xấu & cách ứng phó phù hợp của nhân viên y tế Chia sẻ theo nhóm
Bài trình bày có tương tác
30 phút
4 Tìm hiểu mô hình SPIKE trong thông báo tin xấu
Thực hành sử dụng mô hình SPIKE trong thông báo tin xấu.
Bài trình bày có tương tác
Đóng vai
30 phút
5 Tổng kết sau tập huấn
Làm bài khảo sát sau tập huấn
Đánh giá tập huấn
Bài trình bày
Phiếu Khảo sát
20 phút

3. TÀI LIỆU TẬP HUẤN

  1. Chương trình tập huấn - Dành cho tập huấn viên [pdf]
  2. Tài liệu tham khảo - Dành cho người tham gia tập huấn [pdf]

4. GHI HÌNH TẬP HUẤN

Phối hợp với Medisetter, Phòng Kết nối Khoa học với Công chúng, OUCRU-VN, đã tổ chức buổi tập huấn Kỹ năng giao tiếp với Người bệnh nóng giận được diễn ra vào ngày 8/1/2023 với sự tham gia của 80 bác sĩ trên cả nước.

Xem đầy đủ buổi tập huấn tại đây [video]