This is an open space for sharing relevant information, ideas, sharing of ideas and information about any studies being conducted.

ACCESS GROUPS

Sign up and Sign in to create your own group or join an existing one.

Health and field worker trainers, Kilifi, Kenya
Credits: Ane Haaland

 

Bạn có phải là nhân viên y tế tiêm ngừa không?

 Nhóm này là hy vọng mang tới một cầu nối để các nhân viên y tế chia sẻ những thách thức, cách tiếp cận, thành công và thông tin trong bối cảnh chung hiện nay của việc tiêm phòng. Sự tham gia của cộng đồng trong việc tiêm ngừa đã bị thách thức rất nhiều trong bối cảnh Covid-19 hiện tại.

 Nhiều cộng đồng đã gặp nhiều hạn chế như việc họ đã mất thu nhập, khả năng tiếp cận đến các dịch vụ y tế bị hạn chế. Họ cũng gặp khó nhiều bất tiện trong việc đi lại và họ dần mất sự tin tưởng vào hiệu quả của vắc xin và việc tiêm chủng. phương tiện đi lại gặp nhiều sự bất tiện, sự tin tưởng vào hiệu quả của vắc xin và tiêm chủng.

 Những thách thức đối với nhân viên y tế quản lý hoặc vận động cho việc tiêm chủng định kỳ đã tăng lên. Khi họ đã quản lý các yêu cầu của chương trình tiêm chủng cùng với các trách nhiệm bổ sung liên quan đến Covid-19 và việc triển khai các loại vắc xin cụ thể của Covid.

 Trong bối cảnh này, đã có những cách tiếp cận mới và phản ứng sáng tạo để tiếp tục thu hút cộng đồng và truyền đạt tầm quan trọng của tiêm chủng đối với sức khỏe của cộng đồng rộng lớn hơn.

 Điều này đã ảnh hưởng đến công việc của bạn như thế nào?

 Chúng tôi muốn nghe về những trải nghiệm của chính bạn trong những thời điểm đầy thử thách này.

All groups

4 Members • 3 Topics

The lived experiences of Covid-19 by front line health workers

This group is for attendees of the CONNECT/Research in Focus Lecture: The lived experiences of Covid-19 by front line health workers. Connect with other participants to introduce yourself, reflect on the webinar themes and your own work and discuss after the event.

masoncaleb

Latest post

ello everyone, I hope you're all doing fine. I have a question: what are some easy and effective treatments for common diseases? I'm looking for straightforward remedies or tips that can help ...

4 months ago • Read full post
2 Members • 0 Topics

VACCINE HEALTH CARE WORKERS

This group is an opportunity for health care workers engaged in vaccination programs to share challenges, approaches, successes and information within the current covid context. Continued engagement of communities with routine vaccine programs have been greatly challenged within the current Covid-19 context. Communities have been locked down to manage the spread of SARS-CoV-2 , incomes have been threatened or lost, access and equity to health services have been limited, transportation has been diminished, trust in the effectiveness of vaccines have been questioned, and vaccination programs have either been paused or limited. The challenges for health care workers administering or advocating for routine vaccinations have increased as they have managed the requirements of the vaccination program alongside additional responsibilities related to Covid-19 and rolling out covid specific vaccines. Within this context there have been new approaches and creative responses to continuing to engage communities and communicate the importance of vaccinations for the health of the broader community.